Mr. I. Azarkan heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht en een wettelijk verschoningsrecht. Dit betekent dat hij verplicht is –ook als getuige in een rechtszaak- te zwijgen over de zaken die aan hem door cliënten zijn toevertrouwd, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven om hierover te verklaren.

In de Gedragsregels voor Advocaten staat het volgende vermeld:
De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

Indien u verdere vragen heeft over de geheimhoudingsplicht kunt u daarvoor contact opnemen met een van onze advocaten.